Svets – Förstärkningsjobb, Nyproduktion & Konstruktioner

Svets – Förstärkningsjobb, Nyproduktion & Konstruktioner

Svets & Maskinservice för fordon och stora maskiner där specialiserade konstruktioner och lösningar behövs. Utefter ritning eller idé kan svetsaren sammanfoga och tillverka nya delar som har god hållbarhet, bärighet och styrka.

Ute i fält har Svets & Maskinservice två fullt uttrustade servicebilar men elverk, kompressor och svetsutrustning med mera. Så att fordon kan repareras på plats. I verksamheten finns en kombination av duktiga svetsare och mekaniker som kan felsöka, laga och åtgärda problem.

Svets

  • Svetsning
  • Förstärkning
  • Nyproduktion
  • Konstruktion
  • Specialanpassade lösningar