Svets – Förstärkningsjobb, Nyproduktion & Konstruktioner

Svets – Förstärkningsjobb, Nyproduktion & Konstruktioner

Svets & Maskinservice utför arbeten på fordon och stora maskiner där specialiserade konstruktioner och lösningar behövs. Efter en ritning eller idé kan svetsaren sammanfoga och tillverka nya delar som har god hållbarhet, bärighet och styrka.

Ute i fält har Svets & Maskinservice två fullt utrustade servicebilar med elverk, kompressorer och svetsutrustning med mera. Fordon kan repareras på plats ute i skog och mark, eller i våra servicehallar. I verksamheten finns en kombination av kompetenta svetsare och mekaniker som kan felsöka, laga och åtgärda problem.

Svets

  • Svetsning
  • Förstärkning
  • Nyproduktion
  • Konstruktion
  • Specialanpassade lösningar