SMEAB

Historik
Företaget grundades av bröderna Hansson redan 1967.
Skanska tog över driften runt 1983.
1992 tog Stig Olsson över verksamheten då den också bytte namn till Olssons Maskin.
Benny Karlsson tog över företaget 2004, i samband med ägarbytet bytte verksamheten namn till Svets & Maskinservice i Emmaboda AB, SMEAB.

Under Bennys ledning har företaget ytterligare expanderat, nyanställt och specialiserat sig. Detta för att ytterligare kunna hjälpa maskin- och fordonsägare samt entreprenörer med service, reparationer och specialanpassade maskinlösningar.

Expansion & Specialisering
Benny Karlsson arbetade strategiskt med att utveckla verksamheten och knöt till sig flera partners och leverantörer. År 2011 flyttade Svets & Maskinservice och köpte egna lokaler, där man förfogar över 384 kvadratmeter maskinhall. Sedan dess har man ytterligare expanderat och byggt till en modern verkstadshall på 390 kvadratmeter med travers och 6,5 meter i lyftlöjd. Den nya verkstadshallen stod klar 2012.

Det faktum att företaget har en travers tillsammans med hög lyfthöjd gör att de kan manövrera och installera tunga maskindelar, utföra reparationer även på stora skogsmaskiner och jordbrukstraktorer. Det som förr var ett tungt arbete kan nu hanteras och skötas både arbetssäkert och smidigt med precision.

Ytterligare investeringar i lokaler och mark gjordes 2016, då Lindås Verktyg övertogs med 3 300 kvadratmeter lokaler. Dessa lokaler är idag till största del uthyrda till andra företag. Svets & Maskinservice förfogar själva över 300 kvadratmeter.

Snabbfakta

ÄGARHISTORIA
1967 Bröderna Hansson
1983 Skanska
1992 Stig Olsson
2004 Benny Karlsson

FÖRVÄRV /LOKALER
2011 Fastighet Verktygsvägen
2012 Nybygnation – Verkstadshall
2016 Fastighet – Fd. Lindås verktyg

PERSONAL
Svets och Maskinservice har c:a 9 anställda.

NUVARANDE ÄGARE
Benny Karlsson
0471-122 50

Reparation, Felsök eller Service

SMEAB Maskinpark på Östra Industriområdet 
Vid Verktygsvägen på Östra Industriområdet i Emmaboda kommun har Svets & Maskinservice även en maskin- och fordonspark samt uppställningsplatser för fordon som väntar på reparation eller service.

Kontakta Svets & Maskinservice för både inköp av reservdelar eller reparation av hydraulslangar samt installation och montering av nya maskindelar eller tillbehör.

Genom underleverantörer har företaget arbetat upp ett lager av frekvent använda reservdelar, bultar och muttrar samt delar som ofta behöver bytas ut.

Företaget är återförsäljare av nya eller begagnade traktorer och maskiner. För lokala kunder som köper bruksfordon har vi ett geografiskt närområde på ca 50 km.

Det finns en tvätthall utomhus som används för att spola rent maskiner och fordon, för att synliggöra skador som annars kan vara svåra att upptäcka på grund av smuts, damm och avlagringar.

Personalstyrkan en riktig styrka
Benny Karlsson
har byggt sin verksamhet med utgångspunkt för kundens behov. Genom att vara tillgänglig för att kunna hantera, reparera och laga stora fordon tillsammans med personalen.

Vid rekryteringar har Benny som filosofi att få in personal som passar in i verksamheten. Medarbetarna bidrar med sina egna specialkunskaper och erfarenheter. Personalens engagemang och kompetens är stor. 

Kontakta Svets & Maskinservice, så hjälper vi dig.

Tjänster SMEAB

  • Verkstad & Maskinhall
  • Travers och lyftanordning
  • Fordon- och Maskinpark
  • Uppställningsplatser
  • Tvätthall för att upptäcka skador