SMEAB

Historik
Företaget grundades av bröderna Hansson redan 1967, Skanska tog över driften runt 1983 och 1992 tog Stig Olsson över verksamheten då den också bytte namn till Olssons Maskin. 2004 tog Benny Karlsson över företaget, i samband med ägarbytet bytte verksamheten namn till Svets & Maskinservice Emmaboda AB, SMEAB.

Under Bennys ledning har företaget ytterligare expanderat, nyanställt och specialiserat sig, för att ytterligare kunna hjälpa maskin- och fordonsägare samt entreprenörer med service, reparationer och specialanpassade maskinlösningar.

Expansion & Specialisering
Benny Karlsson arbetade strategiskt med att utveckla verksamheten och knöt till sig flera samarbetespartners, det gjorde i sin tur att Svets & Maskinservice kunde köpa sina egna lokaler 2011 och kunde därefter förfogat över 384 kvadratmeter maskinhall, sedan dess ytterligare expanderat med att bygga till en modern verkstadshall med travers på 390 kvadratmeter och 6,5 meter i lyfthöjd, det stod klart 2012.

Det faktum att företaget har en travers tillsammans med hög lyfthöjd gör att de kan manövrera och installera tunga maskindelar, utföra reparationer även på stora skogsmaskiner och jordbrukstraktorer. Det som förr var ett tungt arbete kan nu hanteras och skötas både arbetssäkert och smidigt med precision.

Ytterligare investeringar i lokaler och mark gjordes 2016 då Lindås Verktyg övertogs med 3 300 kvadratmeter lokaler som idag till största del är uthyrda till andra företag. Svets & Maskinservice förfogar fortfarande över 300 kvadratmeter.

Snabbfakta

ÄGARHISTORIA
1967 Bröderna Hansson
1983 Skanska
1992 Stig Olsson
2004 Benny Karlsson

FÖRVÄRV /LOKALER
2011 Fastighet Verktygsvägen
2012 Nybygnation – Verkstadshall
2016 Fastighet – Fd. Lindås verktyg

PERSONAL
Svets och Maskinservice har c:a 9 anställda.

NUVARANDE ÄGARE
Benny Karlsson
0471-122 50

Reparation, Felsök eller Service

SMEAB Maskinpark på Östra Industriområdet 
Vid Verktygsvägen på Östra Industriområdet i Emmaboda kommun har Svets & Maskinservice även en maskin- och fordonspark samt uppställningsplatser för fordon som väntar på reparation eller service.

Kontakta Svets & Maskinservice för både inköp av reservdelar eller reparation av hydralslangar samt installation och montering av nya maskindelar eller tillbehör. Tillsammans med underleverantörer och samarbetspartners har företaget även arbetat upp ett lager av frekvent använda reservdelar, bultar och muttrar samt delar som ofta behöver bytas ut.

Företaget är återförsäljare av nya eller begagnade traktorer och maskiner, med ett geografiskt närområde på ca 50 km leverera de bruksfordon till nöjda kunder.

Det finns en tvätthall utomhus som används för att spola rent maskiner och fordon för att upptäcka skador som annars kan vara svåra att upptäcka på grund av smuts, damm och avlagringar.

Personalstyrkan en riktig styrka
Benny Karlsson
har byggt sin verksamhet med utgångspunkgt för kundens behov och genom att vara tillgänglig för att kunna hantera, reparera och laga stora fordon tillsammans med personalen.

Vid rekryteringar har Benny Karlsson som filosofi att få in personal som passar in i verksamheten och där alla kan bidra och kompletera med egen specialitet och kunnande. Det är viktigt att personalens engagemang och egenskaper är brett, så att Svets & Maskinservice kan hjälpa kunden på bästa sätt.

Svets & Maskinservice har personlig kunskap, erfarenhet och service, tack vare företagets personal.

Tjänster SMEAB

  • Verkstad & Maskinhall
  • Travers och lyftanordning
  • Fordon- och Maskinpark
  • Uppställningsplatser
  • Tvätthall för att upptäcka skador