Försäljning – Maskiner & Reservdelar

Försäljning – Maskiner & Reservdelar

Svets och Maskinservice har flera samarbetespartners på marknaden för traktorer & maskiner.

Vi har uthyrning av vissa liftar och maskiner. 

Maskiner

Köp av traktorer eller maskiner

Reservdelar

Köp av reservdelar eller däck

Uthyrning

Uthyrning av traktor eller maskin

Försäljning av Maskin & Reservdel

Benny Karlsson

Telefon: 0471 – 222 50
info@svetsomaskinservice.se

Benny Karlsson